Kampangewebsite - Flip minoHD

Projekt 8


Screenshot af projektet


   

Mine mål for ProjektetReflektion af læring

Min udfording i dette projekt, var den del som omhandlede kommunikation.
Jeg valgt at anvende "25 spørgsmål" af Jan Krag Jacobsen, samt mindre rundspørge, som skulle hjælpe mig til at fastsætte målgruppen.

Link til projektet

projektformuering (pdf)
Kampangewebsite


Anvendte programmer


   


Links til teori

- 25 Spørgsmål
- Design
- Interaktion
- SEO
- Kuler